เว็บบอร์ด

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ

เสาวภาคย์

01 มิ.ย. 2564

15:44 น.

คลินิคไม่มียาแต่ไม่ส่งตัว

ขอร้องเรียน เกียรติการแพทย์คลินิคเวชกรรม สาขาพหลฯ28 ซ.แอนเน็กซ์ ไปขอใบส่งตัวเพื่อไปรักษาตามนัด
แต่ทางคลินิคไม่ให้บอกว่ามีแพทย์เฉพาะทางเอง แต่ไม่มียารักษานะคะ ไม่มียาแต่ไม่ส่งต่อ เราไม่ว่านะถ้าเค้ามี
ยาให้นะค่ะ มีแต่ยานอกบัญชี ซึ่งคนไข้ต้องจ่ายเงินเอง ยาความดันจ่ายมาให้แค่ 10 เม็ด อยากให้ตรวจสอบค้วยค่ะ
หากมีเจ้าหน้าที่อ่านข้อความนี้อยู่

Admin

20 มิ.ย. 2564

16:39

ตอบกลับ
รบกวนผู้ร้องติดต่อมาที่สายด่วน สปสช.1330 แจ้งรายละเอียดของผู้ป่วย วันที่เข้ารับการรักษา โรคที่เข้ารับการรักษา เพื่อส่งเรื่องให้ สปสช.เขต 13 กทม.ดำเนินการต่อค่ะ