เว็บบอร์ด

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

เสาวภาคย์

28 พ.ค. 2564

12:14 น.

เปลี่ยนคลินิค

อยากทราบว่า เมื่อไรจะให้เปลี่ยนคลินิคปฐมภูมิได้คะ เนื่องจากว่าคลินิดที่จัดสรรค์ให้ไกลมาก

Admin

20 มิ.ย. 2564

16:44

ตอบกลับ
สามารถโหลด App สปสช.เพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการได้นะคะ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสายด่วน สปสช.1330 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ