เว็บบอร์ด

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ

ไกรเดช

01 พ.ค. 2564

07:14 น.

ถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของบุตรแรกเกิด

เนื่องจากลูกคลอดก่อนกำหนดแล้วต้องทำการรักษา โรงพยาบาลแจ้งว่าลูกเพิ่งคลอดยังไม่มีสิทธิบัตรทองจึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกือบสามหมื่นบาท เรากลัวว่าลูกจะไม่ได้รับการรักษาเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตจึงจ่ายไป เราสามารถขอคืนได้ไหมครับ

Admin

13 พ.ค. 2564

16:51

ตอบกลับ
รบกวนติดต่อมาที่สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อแจ้งรายละเอียดในการเข้ารับการรักษาพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไปค่ะ