เว็บบอร์ด

วิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

Thanawat

28 เม.ย. 2564

20:31 น.

อยากทราบสิทธิแลการใช้หลักประกันสุขภาพ

ผมเพิ่งลงทะเบียนเข้าหลักประกันสุขภาพ ไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิอย่างไรบ้าง และมีวิธีใช้อย่างไร

รบกวนช่วยแนะนำ คู่มือ หรือ เอกสารเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ จะหาดูได้ที่ไหนครับ

Admin

13 พ.ค. 2564

17:01

ตอบกลับ
https://www.nhso.go.th/page/coverage_rights นะคะ หรือสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน สปสช.1330 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง