เว็บบอร์ด

ปัญหาการใช้งานโปรแกรม

นางสาวรุ่งทิพย์

23 เม.ย. 2564

10:14 น.

รายงานสรุปสถานะการเงิน รายจ่ายแสดงไม่ครบค่ะ

รายงานสรุปสถานะการเงิน รายจ่ายแสดงไม่ครบค่ะ
หลังจากที่จัดทำฎีกาในระบบแล้ว
กองทุน อบต แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

Admin

13 พ.ค. 2564

17:03

ตอบกลับ
แนะนำให้ติดต่อ สปสช.เขต 6 ระยอง โทรศัพท์: 038 864 313 นะคะ