เว็บบอร์ด

การลงทะเบียนประชาชน (ขอ Username / Password ขอ Claim Code ทร 44 / ทร 97 ท 99)

สุมนา

23 เม.ย. 2564

09:18 น.

ตรวจสอบสิทธิ แต่ไม่มีวัน เดือน ระบุในบัตรประชาชน

หากต้องการตรวจสอบสิทธิ ฯ ผ่านทาง เว็ปไวค์ หรือ Line แต่ข้อมูลในบัตรประชาชนไม่ได้ระบุวัน เดือน เกิดเอาไว้ จะสามารถตรวจสอบสิทธิได้อย่างไรค่ะ

สุภัทรา

27 เม.ย. 2564

09:07

ตอบกลับ
ขอนุญาตตอบแทนเจ้าหน้าที่นะคะ เพราะเคยเช็คสิทธิให้คุณพ่อแล้วเกิดปัญหาเดียวกัน

ให้กรอกวันที่ ระบุเป็น 00 และเดือน 00 ค่ะ และใส่ปีเกิดได้เลยค่ะ

Admin

27 เม.ย. 2564

14:40

ตอบกลับ
กรณีตรวจสอบสิทธิหากบุคคลที่มีบัตรประชาชนระบุแค่พ.ศ. เช่น -/-/2499 ให้ใส่วัน/เดือนเป็น 00/00/2499 ค่ะ