เว็บบอร์ด

การแก้ไขสิทธิไม่ตรงตามจริง

นาง นิตยา

22 เม.ย. 2564

11:43 น.

ย้ายสิทธิ์รักษา

ย้ายสิทธิ์รักษา

Admin

27 เม.ย. 2564

14:31

ตอบกลับ
กรณีต้องการลงทะเบียนย้ายสิทธิ สามารถลงทะเบียน/เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.
แนะนำดาวน์โหลดแอปทาง Google Playหรือ App Storeโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “สปสช.”
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ค่ะ