เว็บบอร์ด

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

สมเกียรติ

02 เม.ย. 2564

11:31 น.

ช่วยตอบคำถามให้หน่อยครับ

รพ.มงกุฎวัฒนะ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะไม่รับผู้ป่วยบัตรทองแล้วจะแก้ใชอย่างไรครับ

แล้วจะส่งไป รพ. ไหนครับ ช่วยตอบให้หน่อยครับ