เว็บบอร์ด

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

สมเกียรติ

26 มี.ค. 2564

10:44 น.

เมื่อโรงพยาบาลที่ สปสช เลือกให้จะยกเลืก

เดิมสิทธิอยู่ รพ. ภูมิพล แต่ สปสช เลือกให้ไปอยู่ รพ. มงกุฎวัฒนะ

ได้ข่าวมาว่า รพ. มงกุฎวัฒนะ จะไม่รับสิทธิบัตรทองในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

แล้วถ้าคลินิกส่งต่อไปที่ไหนครับ