เว็บบอร์ด

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ

นิยดา

24 มี.ค. 2564

11:11 น.

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

เป็นปีแรกที่เริ่มใช้สิทธิ สปสช.
การสมัครใช้สิทธิประโยชน์ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ มีหน่วยบริการให้เลือก
จะเลือกเข้าหน่วยไหนก็ได้ใช่่หรือไม่
- ถ้าใช่ เมื่อเลือก รพ.จุฬาลงกรณ์ ในระบบแจ้งว่าโทรนัดหมาย โดยระบุเลขหมายที่ให้โทร โทรไปตามเลขหมายดังกล่าว ไม่มีผู้รับสาย
- โทรสอบถาม รายละเอียดการตรวจสุขภาพมีอะไรบ้าง จนท. ไม่สามารถตอบได้
- การตรวจสุขภาพนี้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมรวมด้วยหรือไม่
- เดินทางไป โรงพยาบาลดเพื่อขอนัดหมาย จนท. แจ้งว่า ทาง รพ. ไม่มีการให้ตรวจสุขภาพ ตามสิทธิ สปสช.
ขอความชัดเจนในเรื่องรายละเอียดที่เข้าตรวจ และหน่วยบริการที่สามารถเข้ารับบริการได้ จะได้ดำเนินการได้ถูก หากตรวจที่ใดก็ได้ก็ควรแจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทราบ เหมือนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ทาง รพ. ปิดประกาศไว้ ใครๆก็เข้าไปจองใช้สิทธิได้