เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทนุพงษ์

23 มี.ค. 2564

14:34 น.

สอบถามเรื่่องกำหนดการจัดอบรม

จะมีการจัดอบรม สำหรับผู้ที่จะต้องทำหน้าที่กรอกข้อมูลต่างๆ ในระบบอีกเมื่อไรครับ

Admin

24 มี.ค. 2564

12:14

ตอบกลับ
เรียนเจ้าหน้าที่ค่ะ
การจัดอบรม ปกติทางสปสช. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมค่ะ
ส่วนกำหนดการและแนวทางการลงทะเบียนนั้น ต้องติดตามข่าวสารที่เว็บ ของสปสช. เขต พื้นที่ค่ะ

รบกวนประสานงานไปยังเขตสปสช. พื้นที่ในสังกัดอีกครั้งนะค่ะ