องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Kaew

28 ก.พ. 2567

13:56 น.

ผ่าตัดต้อกระจกสิทธิ อปท.

ค่าผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาลของรัฐสิทธิ อปท.สามารถเบิกค่าผ่าตัดได้เท่าไรค่ะ พอดีทางโรงพยาบาลแจ้งว่าค่าผ่าตัดประมาณ 25,000 บาท ต้องจ่ายส่วนต่างเองประมาณ 12,000 ซึ่งยังไม่รวมค่าห้อง และค่าบริการอื่นๆ

Admin

28 ก.พ. 2567

15:57

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณKaew


กรณีผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถใช้สิทธิการผ่าตัดได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแพทย์ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากรัฐตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ สามารถเข้าถึงบริการ การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยได้ สามารถเบิกจ่ายตรง และการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังกำหนด อ้างอิงระเบียบจากกรมบัญชีกลางค่ะ ทั้งนี้หากมีปัญหาการใช้สิทธิ หรือไม่ได้รับความสะดวก สามารถติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)