องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มัทนา

23 ก.พ. 2567

18:08 น.

สอบถามเกี่่ยวกับการเบิกค่ารักษา

กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ ได้มีการผ่าตัดที่สมองเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก

1. หากจำเป็นที่จะต้องไปรับการดูแล พักฟื้น ฟื้นฟู ต่อที่ สถานที่ดูแล พักฟื้น หรือเนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) สามารถนำมาเบิกได้หรือไม่ คะ
2. หากสามารถเบิกได้ จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ และส่งเอกสารเพื่อเบิกที่ไหนคะ

ขอบคุณค่าา

Admin

23 ก.พ. 2567

20:34

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณมัทนา

สำหรับผู้มีสิทธิเบิกข้าราชการบำนาญ หากต้องการพักฟื้น หรือฟื้นฟูต่อในสถานที่ดูแล หรือเนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) ของภาคเอกชน สิทธิไม่คุ้มครอง เนื่องจากสิทธิข้าราชการบำนาญจะคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลของภาครัฐ หรือหากเข้ารับบริการที่ สถานพยาบาลเอกชน เป็นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย หรือสามารถปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400 ค่ะ