ณัฐวุฒิ

21 ก.พ. 2567

22:10 น.

ผู้ป่วยมะเร็ง Cancer Anywhere สามารถได้รับการรักษาโดยการฉายรังสีเทคนิค SBRT ได้หรือไม่

ตามประกาศ สปสช เรื่อง แนวทางการขอรับค่าบริการสาธารณสุข กรณีโรคมะเร็งในผู้ใหญ่ พ.ศ.2566 พบว่า มีการกล่าวถึงข้องบ่งชี้และแนวทางการรักษาโดยเทคนิค SBRT แต่ code ในการเบิกจ่ายมีเพียง SRT เท่านั้น ไม่แน่ใจว่า ทางสปสช ตั้งใจให้ใช้ code เดียวกันหรือไม่ เนื่องจากเป็น Stereotactic technique เช่นเดียวกัน หรือถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มี code แต่การประกาศแนวทางการรักษาที่ประกาศมา มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร? ซึ่งในฐานะผู้ให้บริการ ผู้ป่วยเสียประโยชน์เนื่องจากไม่มี code เบิกจ่าย ไม่ใช่ไม่ตรงข้อบ่งชี้
ได้ลองสอบถาม รร.แพทย์หลายแห่งใช้ เทคนิค SBRT แค่คีย์เบิกผ่าน eclaim ด้วย SRT ถือว่าสามารถทำได้หรือไม่
เรียนสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการผู้ป่วยต่อไปครับ
ขอบคุณครับ

Admin

22 ก.พ. 2567

10:41

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณณัฐวุฒิ


สำหรับการเบิกจ่ายไปตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/233 หรือหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Provider claim เบอร์ 1330 กด 5 กด 1 (วันและเวลาทำการ)

ณัฐวุฒิ

22 ก.พ. 2567

19:34

ตอบกลับ
ผมเคยโทรไปแล้วไม่ได้รับคำตอบครับ เลยลองถามดู ว่าสามารถใช้ code SRT เบิก ในกรณี SBRT ได้ไหม เนท่องจาก เป็นเทคนิคเดียวกัน คือ stereotactic technique อันนึงเป็น Stereotactic Radiotherapy อีกอันเป็น Stereotactic Body Radiotherapy ซึ่งทั้งสองเทคนิคดังกล่าว มีข้อบ่งชี้ในการใช้งานตามประกาศแนวทางการขอรับค่าบริการสาธารณสุขครับ ถ้าใช้ code เดียวกันได้ทั้ง 2 เทคนิค ผมจะได้แจ้งผู้ป่วยที่มารับบริการได้ครับ และให้บริการไปตามมาตรฐานครับ

ปล. ที่ต้องถามเพราะ code ของกรมบัญชีกลาง แยก code SRT และ SBRT ออกจากกันครับ ถ้าสิทธิสปสช ให้ใช้ code เดียวกัน จะได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยตามสิทธิต่อไปครับ