เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Kanthima

06 ก.พ. 2567

23:44 น.

ห้องพิเศษ

อยากสอบถามกรณีเบิกค่าห้องพิเศษค่ะ เดิมสิทธิ์หลักเป็น ปกส. สิทธิ์รอง อปท. เข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยในรพ.ตามสิทธิ์ปกส.ที่เลือกไว้ และได้ขอจองห้องพิเศษ กรณีนี้ ในส่วนของ ปกส. ให้ค่าห้องพิเศษต่อวันเท่าไร่คะ และถ้าหากไม่พอ สิทธิ์รอง อปท.จะจ่ายส่วยต่างให้มั้ยคะ เท่าไหร่

กัญญารัตน์

07 ก.พ. 2567

02:05

ตอบกลับ
เมื่อวานแม่เกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ไปโรงพยาบาล ผู้สูงอายุบางขุนเทียนพยาบาลบอกว่าใช้สิทธิ์รักษา 30 บาทไม่ได้เพราะสิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่กรณีนี้เหตุฉุกเฉินทำไม พยาบาลบอกว่าใช้สิทธิ์รักษา 30 บาทไม่ได้เพราะสิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่กรณีนี้เหตุฉุกเฉินทำไมถึงใช้ไม่ได้ พยาบาลบอกว่าให้เราสำรองจ่ายก่อนและสามารถไปขอเบิกได้แล้วเราจะไปขอเบิกได้ที่ไหน

Admin

07 ก.พ. 2567

09:21

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณ Kanthima

สำหรับกรณีสิทธิประโยชน์ค่าห้องพิเศษของประกันสังคมเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถสอบถามที่ สายด่วน ประกันสังคม เบอร์ 1506 หรือผ่านทางเว็บไซด์ประกันสังคม www.sso.go.th และในกรณีผู้มีสิทธิใช้สิทธิร่วมเป็นผู้อาศัยสิทธิอปท. สามารถเบิกส่วนต่างจากสิทธิอปท.ได้เฉพาะกรณีเท่านั้น ประกอบด้วย

1) คลอดบุตร เบิกส่วนเกิน 15,000 บาท
2) ค่าล้างไต (ส่วนเกิน 1,500 บาท)
3) การเบิกค่าทำเส้นกรณีฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่ทำซ้ำภายใน 2 ปี
4) ) ค่าทำฟันส่วนเกินจากรายการทันตกรรม

Admin

07 ก.พ. 2567

09:27

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณกัญญารัตน์

กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถ จะต้องใช้สิทธิของ พ.ร.บ.รถก่อน ซึ่งวงเงินความเสียหายเบื้องต้นคุ้มครอง 30,000 บาท แต่หากรถมีคู่กรณีและพิสูจน์ถูกผิดแล้วว่า ผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก พ.ร.บ.จะคุ้มครองวงเงิน 80,000 บาท หากมีส่วนเกินจากที่ พ.ร.บ. คุ้มครอง จึงจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ได้ ในกรณีที่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากเป็นค่ารักษาพยาบาลของ พ.ร.บ. ที่ยังใช้วงเงินคุ้มครองไม่ครบ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 1186

แต่หากใช้วงเงินที่ พ.ร.บ.คุ้มครองครบแล้ว และแพทย์ทำการรักษาต่อเนื่อง สามารถใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาได้ ซึ่งในสิทธิประโยชน์ที่คุ้มครองเป็นไปตามข้อบ่งชี้ของแพทย์ หากถูกเรียกเก็บเงินในการใช้สิทธิบัตรทอง สามารถแจ้งเรื่องเพื่อตรวจสอบได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)