เว็บบอร์ด

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

ดวงเดือน

09 ม.ค. 2567

14:21 น.

สิทธิบัตรทอง อยุ่ต่างจังหวัด

สิทธิบัตรทอง อยุ่ต่างจังหวัด เราสามารถมาใช้รพ. ที่กทมได้ไหมคะ หรือต้องเอาใบส่งจากต้นสังกัดมาก่อนด้วย

Admin

09 ม.ค. 2567

16:14

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณดวงเดือน


ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กทม.และตจว. หากเกิดภาวะเจ็บป่วย แนะนำเข้ารับบริการหน่วยบริการตามสิทธิก่อน ยกเว้น มีเหตุจำเป็น/เหตุสมควร/มีนัดรักษาต่อเนื่อง ไม่สะดวกกลับไป
เข้ารับบริการหน่วยบริการตามสิทธิตนเอง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดท้อง ทำแผล ยาหมด รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขต่อเนื่อง อื่นๆ เป็นต้น สามารถเข้ารักษาหน่วยบริการแห่งอื่นในระบบสปสช.ที่ไม่ใช่หน่วยบริการตามสิทธิของตนเองได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวจากหน่วยบริการตามสิทธิ สามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เข้ารักษากรณีผู้ป่วยนอกแจ้งใช้สิทธินโยบายปฐมภูมิ หน่วยบริการใกล้บ้าน เช่น
ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง คลินิกที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. ร้านยาใกล้บ้าน เป็นต้น กรณีย้ายที่อยู่แนะนำให้เปลี่ยนหน่วยบริการมาที่ กทม. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
(โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)