เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อัญชสา

08 ม.ค. 2567

08:57 น.

กรณีสิทธิแรกใช้ไปแล้วแต่ยังมีส่วนต่าง สิทธิที่ 2 สามารถนำมาเบิกได้หรือไม่

กรณีที่สามีมีสิทธิประกันสังคม ได้เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 3 คืน และยังมีส่วนต่างค่ารักษาพยาบาล สามารถนำส่วนต่างมาเบิกได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

Admin

08 ม.ค. 2567

14:05

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณอัญชสา


กรณีมี 2 สิทธิร่วมกัน คือ มีสิทธิหลักประกันสังคมจากตนเอง และติดสิทธิเบิก อปท.จากคู่สมรส ต้องใช้สิทธิประกันสังคมของตนเองก่อน สามารถใช้สิทธิ(เบิกส่วนต่าง อปท.ได้เฉพาะกรณี)
ตามเงื่อนไข อ้างอิงการเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง 4 รายการ คือ

1) คลอดบุตร เบิกส่วนเกิน 15,000 บาท
2) ค่าล้างไต (ส่วนเกิน 1,500 บาท)
3) การเบิกค่าทำเส้นกรณีฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่ทำซ้ำภายใน 2 ปี
4) ) ค่าทำฟันส่วนเกินจากรายการทันตกรรม

ธนวรรณ

20 ก.พ. 2567

21:53

ตอบกลับ
กรณีเรา(ภรรยา) มีสิทธิประกันสังคม
“คลอดบุตรที่โรงพยาบาลเอกชน”
สามีเป็นข้าราชการท้องถิ่น(มีสิทธิ อทป.)
หลังจากเรา(ภรรยา)เบิกค่าคลอดบุตรกับทางประกันสังคมแล้ว สามารถเบิกส่วนต่างที่เหลือโดยสิทธิของสามีตามเงื่อนไขอ้างอิงการเบิกจ่ายกรมบัญชีกลางใน 4 รายการดังกล่าวที่ว่าได้ไหม