เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรณิกา

23 พ.ย. 2566

15:30 น.

แจ้งรายชื่่่อขอสิทธิเข้างานสำหรับโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร ตำแหน่ง นายทะเบียน

อบต.กาญจนา ได้แจ้งขอ Username/Password ของผู้รับผิดชอบตำแหน่ง นายทะเบียน เพราะปลัดคนเดิมเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยจัดส่งเอกสารทาง ithelpdesk@nhso.go.th เมื่อวัน

ที่ 17 ตุลาคม 2566 และได้ติดต่อประสานงานทาง โทรศัพท์ 1330 กด 4 จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก่เงียบหายไม่แจ้งผลการดำเนินการอย่างไรให้ทราบเลยคะเพราะตอนนี้รอให้นายทะเบียนอนุมัติ 7

ราย ที่ค้างอยู่ในระบบ คะ

Admin

23 พ.ย. 2566

16:14

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณ กรรณิกา

คุณ กรรณิกา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 5 กด 1 Provider center เพื่อแจ้งรายละเอียดดังกล่าว หรือแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทาง line @nhso ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ตามขั้นตอนค่ะ