สิทธิหลักประกันสุขภาพและความคุ้มครอง

Pongsak

18 พ.ย. 2566

12:52 น.

ทำไมการตรวจโรคในวันเสาร์-อาทิตย์ใช้ประกันสุขภาพปกติ(30บาท)ไม่ได้

การตรวจโรคในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นใช้บริการประกันสุขภาพปกติ(30บาท)ไม่ได้ ต้องใช้บริการคลีนิคนอกเวลาเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200-300 บาทต่อครั้ง

Admin

18 พ.ย. 2566

16:51

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณ Pongsak
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) คุ้มครองการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยตามดุลยพินิจของแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่กรณีร้องขอสิทธิไม่คุ้มครอง ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งการใช้สิทธิให้เข้ารักษาที่หน่วยบริการตามสิทธิของตนเอง พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ หากเข้ารับบริการตามขั้นตอนและถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย สามารถแจ้งเรื่องเพื่อตรวจสอบ ที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)