ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ

กันยารัตน์

18 พ.ย. 2566

12:45 น.

จากสิทธิ ปกส. จะไปใช้สิทธิของสามี (รฟท.) ได้ไหมคะ

ตัวเรามีสิทธิรักษา ปกส.ค่ะ แต่ไม่ค่อยได้ใช้ จะไปใช้สิทธิของสามี (รฟท.) ต้องแจ้งเปลี่ยนสิทธิไหมคะ

Admin

18 พ.ย. 2566

16:41

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณกันยารัตน์
ผู้มีสิทธิประกันสังคม หากมีคู่สมรสมีสิทธิเบิกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย และต้องการเพิ่มสิทธิรัฐวิสาหกิจให้กับภรรยา ให้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดของตนเองเพื่อแจ้งเพิ่มฐานข้อมูลให้บุคคลในครอบครัว แต่การใช้สิทธิ จะไม่สามารถใช้สิทธิรัฐวิสาหกิจโดยตรงได้ค่ะ ผู้มีสิทธิจะต้องใช้สิทธิประกันสังคม (สิทธิตนเอง) ก่อน และ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินหรือเป็นบริการที่สิทธิประกันสังคมไม่ครอบคลุม สามารถเบิกรัฐวิสาหกิจได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของแต่ละองค์กร สงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ)