องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิริกร

15 พ.ย. 2566

17:31 น.

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยากรณีสำรองจ่ายก่อน

ในใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล แยกรายการช่องเบิกได้ และเบิกไม่ได้ ไว้

ซึ่งรายการที่เบิกไม่ได้ระบุรายการ ค่ายานอกบัญชีหลักไว้ (แต่มีหนังสือรับรองจากแพทย์ แนบมาให้ด้วยแล้ว)


เมื่อหน่วยงานได้ทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบของ สปสช. ไม่ได้รับอนุมัติ เหตุผลที่แจ้ง เพราะมีการขอตั้งเบิกเกินกว่าจำนวนที่สามารถเบิกได้

จึงอยากสอบถามว่า เพราะเหตุใดถึงเบิกไม่ได้ เพราะรายการที่เบิกเป็นค่ายานอกบัญชีหลักที่เคยเบิกได้มาตลอด (ในสิทธิเบิกของกรมบัญชีกลาง)

เนื่องจากเป็นยาตัวเดิมที่แพทย์สั่ง แต่พอย้ายมาใช้สิทธิของ สปสช. บอกเบิกไม่ได้


สอบถามไปยัง สปสช. แจ้งว่า ยอดที่ขอเบิกเกินกว่ายอดในใบเสร็จที่สถานพยาบาลออกให้ (ในช่องสามารถเบิกได้)

ในเมื่อช่องที่ไม่สามารถเบิกได้ในในเสร็จของสถานพยาบาล คือยานอกบัญชีหลัก และมีหนังสือรับรองจากแพทย์แล้ว ทำไมถึงไม่สามารถเบิกได้คะ

รบกวนอธิบายให้ทราบด้วยค่ะ และต้องดำเนินการอย่างไรต่อคะกรณีนี้

หากต้องการอุทธรณ์ รบกวนบอกช่องทางให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

Admin

15 พ.ย. 2566

19:01

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณ สิริกร

กรณีที่มีการเบิกยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เอกสารที่ใช้ในการเบิก มีดังนี้
หนังสือรับรองเหตุผลและความจำเป็นในการใช้ยานอกบัญชีฯ ของแพทย์ตามเหตุผลข้อ A – E (ถ้า F ไม่สามารถเบิกได้) อ้างอิงตามระเบียบการเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง เรื่องการระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชีฯ
หาก คุณ สิริกร แจ้งว่ามีการดำเนินแนบเอกสารดังกล่าวเข้ามาแล้ว แต่ในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นสถานะว่าไม่อนุมัติ สามารถทำการอุทธรณ์โดยส่งเอกสารดังกล่าวเข้ามาที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ คุณ สิริกร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช สายด่วน สปสช. 1330 กด 5 กด 1 Provider center เพื่อแจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการและแนะนำข้อมูลให้ตามขั้นตอนค่ะ