วิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ฐิติมา

12 พ.ย. 2566

12:22 น.

ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม

แม่อายุ 70 ปี มีอาการข้อเข่าเสื่อมจนขาโก่งผิดรูป หมอจึงแนะนำให้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม แต่ปัจจุบันแม่ใช้สิทธิบัตรทองที่ รพ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด และอาศัยอยู่คนเดียวหากผ่าตัดที่นี่จะไม่สะดวกเพราะไม่มีคนดูแลการใช้ชีวิตประจำวันหลังจากผ่า ทางลูกทำงานอยู่กรุงเทพฯ จึงอยากพาแม่มาผ่าที่นี่ จึงอยากถามว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง / ขอบคุณค่ะ

Admin

13 พ.ย. 2566

08:39

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณฐิติมา

สายด่วน สปสช.1330 แนะนำ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง) คุ้มครองการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมตามข้อบ่งชี้แพทย์ การใช้สิทธิต้องเป็นไปตามขั้นตอน สามารถแสดงความจำนงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจำที่มีสิทธิบัตรทอง กรณีเกินศักยภาพหน่วยบริการจะออกหนังสือส่งตัวให้ตามขั้นตอน การเข้ารับบริการทุกครั้ง สิทธิร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท ในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการและได้รับยา แต่หากมีความประสงค์ไม่ร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท สามารถแจ้งกับหน่วยบริการที่ไปรับบริการได้ หรือหากอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องร่วมจ่าย (รักษาฟรี) จะไม่ต้องเสียค่าบริการ เช่น เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น

1.สามารถตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านระบบอัตโนมัติได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
1.1 โทร.1330 กด2 ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน13 หลัก และกด 1
1.2 ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองเข้าไปที่ เว็บไซต์สปสช. www.nhso.go.th >>เมนูประชาชน>>ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือLink https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
1.3 Application สปสช. พิมพ์ค้นหา สปสช. ทั้งระบบ Android และ iOS
1.4 LINE Official Account สปสช. พิมพ์ค้นหา @nhso
1.5 Inbox Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)