องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ถุงเงิน

09 พ.ย. 2566

13:50 น.

สอบถามการเบิกกรณีอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเอกชน

จะเช็คได้ยังไงค่ะว่า การรักษารายการไหนเบิกได้ไม่ได้นะค่ะ

Admin

09 พ.ย. 2566

15:56

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณถุงเงิน

กรณีผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท.)เข้ารักษารพ.เอกชน และอาการไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤติสีแดง(UCEP) ให้สำรองจ่ายค่าใช้จ่าย และ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
1. ค่าห้องและค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกับกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ
2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคให้เบิกได้เช่นเดียวกับกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ
3. กรณีค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ที่เข้ารักษาผู้ป่วยใน รพ.เอกชน ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของเงินทั้งหมดที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 8,000 บาท (เบิกใบเสร็จ) ส่วนค่าห้อง 1,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ ว.333
กรณีสอบถามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อ Provider Claim ของสายด่วน สปสช.1330 กด 5 กด1 ได้ในวันและเวลาทำการ (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)