ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ

กาญจนรัตน์

22 ก.ย. 2566

11:21 น.

คุณสมบัติและวิธีการขอใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ

รบกวนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นชาวไทยอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย
จะสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติได้ไหมคะ
หากได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
เอกสารที่ใช้ประกอบและต้องไปดำเนินการยื่นคำร้องที่ไหนอย่างไรคะ

Admin

22 ก.ย. 2566

13:14

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณกาญจนรัตน์

สายด่วน สปสช. 1330 แนะนำบุคคลที่สามารถลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง)ได้ ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ดังนั้นชาวต่างชาติ จะไม่สามารถลงทะเบียนสิทธิบัตรทองได้ค่ะ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ สายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ)