เว็บบอร์ด

IT ทั่วไป

บังอร

12 ก.ย. 2566

11:06 น.

Plan down time

อยากทราบ plan down ระบบ เพื่อหน่วยงานจะได้วางแผนการทำงาน เนื่องจากมีผู้ป่วยมารับบริการตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณค่ะ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝ่ายสารสนเทศ)

Admin

19 ก.ย. 2566

14:06

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณบังอร

แผนในการ MA ระบบของ สปสช.ดังนี้
1.กรณีที่เป็นเหตุการณ์เร่งด่วน (emergency) เป็นกรณีมีการ Down Time เร่งด่วนโดย การดำเนินการจะมีรายละเอียดดังนี้
-การประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนการดำเนินการโดยให้ผู้ใช้งานได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
-จัดหาระบบสำรองเพื่อใช้งานทดแทนระหว่างระบบหลักปิดการใช้งาน (Core Business)
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น web site
2.กรณีตามแผนงาน
เป็นกรณีมีการ Down Time ตามรอบแผนการบำรุงรักษา จะมีรายละเอียดดังนี้
-การประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนการดำเนินการโดยให้ผู้ใช้งานได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยจะดำเนินการในช่วงที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานน้อยที่สุด
-จัดหาระบบสำรองเพื่อใช้งานทดแทนระหว่างระบบหลักปิดการใช้งาน (Core Business)
-แจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น web site โดยจะดำเนินการแจ้งให้ทราบก่อน 7 วันที่จะดำเนินการ Down Time เพื่อบำรุงรักษาระบบ

สงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Provider IT ของสายด่วน สปสช.1330 กด 5 กด3 ได้ในวันและเวลาทำการ (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)