ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ

ธรรมจักร

04 ก.ย. 2566

18:58 น.

สถานพยาบาลที่เลือกไว้ปิดบริการ

คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 30 พึ่งมี 29 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ปิดบริการมาประมาณ 1 เดือนแล้ว จะมีกำหนดเปิดอีกหรือไม่ ถ้าเปิดจะเปิดอีกเมื่อไหร่ กรณีลงทะเบียนไว้ที่นี่ ถ้าไม่เปิด ต้องแจ้งย้ายสถานพยาบาลใหม่หรือเปล่าครับ

Admin

05 ก.ย. 2566

09:47

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณธรรมจักร

จากการตรวจสอบข้อมูล คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ ทั้ง 9 แห่ง ขอปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากปรับปรุงหน่วยบริการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 66 รวมระยะเวลา 61 วัน
1.คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 18
2.คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 20
3.คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 21
4. คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 27
5.คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 29
6.คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 30
7.คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 31
8.คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 32
9.คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 34

กรณีที่คุณธรรมจักร มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง) อยู่ที่คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 30 ไม่ต้องย้ายสิทธิค่ะ หากมีภาวะเจ็บป่วยไม่สบาย สามารถแสดงความจำนงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ใช้สิทธิที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขตามสิทธิ หรือสามารถใช้สิทธินโยบายปฐมภูมิทุกที่ รับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือคลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านได้ทุกแห่ง การใช้สิทธิจะร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท ในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการและได้รับยา แต่หากไม่สะดวกร่วมจ่ายค่าบริการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยบริการได้ หรือหากอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องร่วมจ่าย (รักษาฟรี) จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง) สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน สปสช.1330 ได้ตลอด 24 ชม. (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)