งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ศกฏะเทพ

21 ส.ค. 2566

13:55 น.

โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่

โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป็นแค่นโยบาย ที่ สป.สช. ไม่ได้จริงจังอะไรใช่ใหมครับ เพราะเห็นว่า ถ้า อบต. ไม่มีเงินสมทบก็ไม่ได้ อยากได้คำตอบแบบตรงๆ ถูกต้อง ไปแจ้งผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ว่า มันป็นแค่นโยบายเท่านั้น ไม่ได้จริงๆอะไรครับ ขอบคุณครับ

Admin

21 ส.ค. 2566

15:15

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณศกฏะเทพ

สายด่วน สปสช. 1330 แนะนำบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก เป็นบริการที่ ปัจจุบันสปสช.บรรจุให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ซึ่งสิทธิจะครอบคลุมดูแลคนไทยทุกสิทธิการรักษา โดยกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้
1) เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน (ประเมินให้คะแนนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์)
2) หรือผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (ประเมินให้คะแนนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์)

** วิธีการใช้สิทธิเข้ารับบริการ **
1) แจ้งความจำนงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนใช้สิทธิก่อนรับบริการ
2) พื้นที่ กรุงเทพ ติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง,คลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือ
3) พื้นที่ ต่างจังหวัด ติดต่อ รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือ อบต./เทศบาลหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
4) หากดำเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว หน่วยบริการ/หน่วยงาน จัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย เสนอโครงการฯให้คณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน เมื่อหน่วยบริการ/หน่วยงาน ได้รับการอนุมัติเรื่องผ้าอ้อม แผ่นรองซับขับถ่ายแล้ว จะนำส่งเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือนัดญาติมารับที่หน่วยบริการ/หน่วยงาน สงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)

ธนัชชา

21 ส.ค. 2566

15:59

ตอบกลับ
เข้าไปสอบถามแล้วค่ะที่ ศสม. สถานีขนส่งใหม่ อุดรธานี เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นโครงการในฝัน ช่วยกรุณาชี้แจงด้วยค่ะว่าคืออะไร

ธนัชชา

Admin

22 ส.ค. 2566

11:22

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณธนัชชา

กรณีติดต่อใช้สิทธิเพื่อรับบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกแล้ว พบปัญหาการรับบริการ สามารถแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับบริการและ เบอร์ติดต่อกลับมาทาง inbox facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ Line : @nhso เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ติดต่อกลับรับเรื่องประสานงานให้ได้ค่ะ สงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)