ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ

APINYA

11 ส.ค. 2566

12:23 น.

การขอรับเงินฃ่วยเหลือการได้รับผลกระทบจากวัคซีนโดควิด

ได้ฉีดวัคซีนโควิด (AZ) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 จากหน่วยฉีด มหาวิทยาลัยรามคำแหง พบผลข้างเคียงแพทย์วินิจฉัย หลักๆ คือเป็น small fiber polyneuropathy และ vaccine induce abnormal immune โดยทำการรักษา ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จนถึงปัจจุบัน ยังมีอาการอยู่
เมื่อติดต่อสอบถามการเคลมชดเชยการได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีน ทาง 1330 แจ้งว่า ให้ไปติดต่อขอเคลมได้ทางกรมบัฐฃีกลาง ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ และเมื่อติดต่อไปทางกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งว่า ทางกรมบัญชีกลางไม่มีโครงการให้เงินชดเชยการได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีน (ไม่เคยมีและไม่มี)
เมื่อสอบถามและแจ้งปัญหากลับมาที่ทาง 1330 ก็ยังยืนยันเมื่อเดิมว่า ให้ไปยื่นที่ กรมบัญชีกลาง

แบบนี้ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรค่ะ


ขอบคุณมากค่ะ

Admin

11 ส.ค. 2566

15:31

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณAPINYA

กรณีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งช่าติ(สิทธิบัตรทอง) และสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หรือมีอาการข้างเคียง หลังจากฉีดวัคซีน Covid-19 จากสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่ภาครัฐกำหนดให้ไปฉีด สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือการเยียวยาแพ้วัคซีนโควิดเข้าที่สปสช.ได้ตามเงื่อน ส่วนผู้มีสิทธิกองทุนอื่น เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ(กรมบัญชีกลาง) ปัจจุบันให้ติดต่อสอบถามการรับบริการไปที่กองทุนของตนเอง เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการบริการของแต่ละกองทุน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวสิทธิข้าราชการ(กรมบัญชีกลาง) สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 02-270-6400 หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-127-7000 หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง) สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน สปสช.1330 ได้ตลอด 24 ชม. (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)