องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

somphop

05 ส.ค. 2566

14:44 น.

สอบถาม โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

1. ต้องการสอบถามว่า 43239 รพ.กรุงไทย เวสเทิร์น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (เป็นคู่สัญญา กับ อปท. ในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือไม่)
2. กรณีต้องการ ตรวจสอบว่า โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์ฟอกเลือด ที่ไหน (เป็นคู่สัญญา กับ อปท. บ้าง) ตรวจสอบได้อย่างไรบ้า

Admin

05 ส.ค. 2566

15:57

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณsomphop

จากการตรวจสอบรายชื่อ รพ.กรุงไทย เวสเทิร์น ไม่ได้เป็นคู่สัญญาเข้าร่วมฟอกเลือดกับสิทธิอปท.ค่ะ ส่วนรายชื่อโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์ฟอกเลือดที่เข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับสิทธิ อปท.จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเองได้ เนื่องจากการใช้สิทธิอปท.ฟอกเลือด ผู้ป่วยต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เข้ารับบริการที่รพ.ภาครัฐ หากทางรพ.ภาครัฐเกินศักยภาพ หรือคิวฟอกเลือดเต็ม แพทย์จะพิจารณาออกหนังสือส่งตัวไปฟอกเลือดที่ รพ.เอกชน ที่เป็นคู่สัญญาเข้าร่วมฟอกเลือดกับสิทธิอปท.ให้ตามขั้นตอน โดยการส่งตัวจะขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นผู้พิจารณา หากคุณsomphop ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)