องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Rawan

02 ส.ค. 2566

17:44 น.

สิทธิการรักษาสามีชาวต่างชาติ

ดิฉันได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสามี(จดทะเบียนสมรสแล้ว)กับทางต้นสังกัดเพื่อเพิ่มชื่อในการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลแล้ว มาเป็นเวลาปีกว่า อยากทราบว่าถ้าจะเช็คสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลว่าใช้สิทธิข้าราชการของดิฉันได้หรือยัง จะตรวจสอบอย่างไร และใช้อะไรเป็นข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิ์คะ

Admin

02 ส.ค. 2566

21:13

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณRawan

กรณีคู่สมรสต่างชาติสามารถเบิกจ่ายตรงได้ หากเป็นคู่สมรสชอบด้วยกฏหมาย ทั้งนี้ ตามที่มีการแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ปกติทางกรมบัญชีกลางจะทำการปรับปรุงข้อมูลสิทธิเกิดทุกวันที่ 4 และวันที่ 19 ของเดือน ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน Website กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) เข้าไปที่หัวข้อสวัสดิการรักษาพยาบาลและเลือกรายการตรวจสอบสิทธิการรักษาสวัสดิการ ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ กรณีไม่มีเลข 13 หลักที่ทางราชการออกให้ ทางกรมบัญชีกลางจะกำหนดขึ้นต้นตัวอักษร “B” และมีเลขจำนวน 12 หลัก รวมเป็น 13 หลัก หากตรวจสอบข้อมูลแล้วสิทธิยังไม่เกิดขึ้นแนะนำให้ติดต่อหรือปรึกษานายทะเบียนต้นสังกัดที่ขึ้นสิทธิก่อน
หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง : 02-270-6400 หรือ 02-127-7000 (เฉพาะเวลาทำการ)