ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ

จักรกฤษณ์

27 ก.ค. 2566

21:30 น.

บัตรทอง

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)
สิทธิรักษา อยู่ กทม แต่มาใช้บริการที่ต่างจังหวัด
มีเก็บเงินค่าบริการ
แต่ในใบเสร็จรับเงินเขียนว่าเบิกได้ เราสามารถเบิกได้ไหม ไม่ใช่ราชการ อดีตเคยเกณฑ์ทหาร ถ้าเบิกได้ เบิกที่ไหน ค่ะ

Admin

28 ก.ค. 2566

15:50

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะคุณ จักรกฤษณ์

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง) คุ้มครองการรักษาพยาบาลทุกโรคตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยเข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิ ใช้สิทธิได้ร่วมจ่าย 30 บาท หรือหากอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องร่วมจ่าย เช่น เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น หากเข้ารับบริการไม่ตรงตามสิทธิจะใช้สิทธิได้กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ สำหรับใบเสร็จที่ระบุในช่องเบิกได้ หากอาการแรกรับแพทย์ประเมินเป็นอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สามารถแจ้งเรื่องเพื่อตรวจสอบขอรับเงินคืนได้ที่สายด่วน สปสช.1330 กด 0 ได้ตลอด 24 ชม.(โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)