เว็บบอร์ด

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

kittiyaphon

19 ก.ค. 2566

21:54 น.

ท้องไม่พร้อม

เนื่องจากการตั้งครรภ์ยังไม่ถึง12 สัปดาห์ ท้องไม่พร้อม เลยอยากยุติการครรภ์เกิดขึ้น

Admin

20 ก.ค. 2566

16:36

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณ kittiyaphon

บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย (ท้องไม่พร้อม) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สิทธิประโยชน์แก่ หญิงไทยทุกกลุ่มอายุ ทุกสิทธิการรักษา(เว้นต่างด้าว) ที่จำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ เช่น กรณีท้องไม่พร้อม

วิธีการใช้สิทธิ
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สูติบัตร เข้ารับบริการหน่วยบริการที่เข้าร่วมบริการยุติการตั้งครรภ์ได้ โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวจากหน่วยบริการตามสิทธิ (ถ้าอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอม เนื่องจากเป็นกรณีที่เข้ารับบริการหัตถการทางการแพทย์และการยุติการตั้งครรภ์ต้องมีผู้ปกครองมาร่วมรับทราบ)
2. กรณีเข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิของตน หากหน่วยบริการไม่สามารถให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ให้หน่วยบริการส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพต่อไป
3. แนะนำประชาชนโทรนัดหมายหน่วยบริการล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ช่องทางปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
1. สายด่วน 1663 กด 2 ให้บริการทุกวัน 9.00-21.00 น.
2. ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ที่ เว็บไซต์ www.rsathai.org
3. Line official ไอดีไลน์ : @RSAthai
สงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 0 (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)