เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

siriporn

05 ก.ค. 2566

18:29 น.

การเปลี่่ยนแปลงสิทธิในการรักษาพยาบาล

บิดามารดา ที่มีสิทธิรองในการรักษา 2 สิทธิ คือ สิทธิ อปท.และสิทธิ ข้าราชการ (จากบุตร) ทำไมถึงมีเงื่อนไข ให้ใช้สิทธิข้าราชการ ก่อนคะ (สิทธิ อปท.เริ่มใช้สิทธิ 01/04/2540 และสิทธิข้าราชการ เริ่มใช้สิทธิ 19/10/2565) สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ อปท. เป็นอันดับ 1 ได้ไหม (บุตรสิทธิข้าราชการอยู่คนละจังหวัด และย้ายออกแล้ว)

Admin

06 ก.ค. 2566

11:01

ตอบกลับ
สายด่วน สปสช. 1330 แนะนำกรณี บิดา-มารดา ติดสิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง และสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(สิทธิอปท.)จากบุตรทั้ง 2 สิทธิ ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ต้องให้ใช้สิทธิกรมบัญชีกลาง ก่อนเสมอ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ)