เว็บบอร์ด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ

Natthaphon

24 พ.ค. 2566

19:15 น.

วิธีการเปลี่ยนชื่อ- สกุล ให้ตรงกับข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฏร์ (สนบท.) ปัจจุบัน

เปลี่ยนชื่อจริงแล้ว แต่ข้อมูลในระบบไม่อัพเดทเป็นชื่อจริงปัจจุบัน ต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลอย่างไร โหลดแอปหมอพร้อมมา ระบบก็ยังขึ้นชื่อเดิม เบอร์เดิม ต้องการเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลปัจจุบันตรงกับข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฏร์ (สนบท.) มีขั้นตอนอย่างไร เบื้องต้นวันนี้โทรแจ้ง 1330 แล้ว แต่ในระบบหมอพร้อมยังขึ้นชื่อเดิมไม่เปลี่ยน พนักงาน Call Center 1330 ให้ดำเนินการแก้ไขกับกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคให้ประสานโรงพยาบาลเพื่อเปลี่ยนแปลงแปลงข้อมูลเอง สรุปแล้วต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรครับ

Admin

29 พ.ค. 2566

10:41

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณ Natthaphon

กรณีต้องการแก้ไข ชื่อ - สกุล ผ่านแอปหมอพร้อมให้เป็นปัจจุบัน สามารถติดต่อปรึกษาแนวทางการแก้ไขผ่าน กรมควบคุมโรค โทร 1422 กด 0 โดยติดต่อในวันเวลาทำการ (08.00 -20.00)
หรือสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ที่หน่วยบริการที่เคยเข้ารับบริการวัคซีนโควิดได้โดยตรง