เว็บบอร์ด

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สุพิชชา

04 พ.ค. 2566

23:15 น.

การตรวจคัดกรองดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

สรุปนโยบายการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม(Quad test) ปัจจุบันของประเทศไทย หญิงตั้งครรภ์สิทธิใดสามารถตรวจได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายบ้าง

Admin

08 พ.ค. 2566

11:06

ตอบกลับ
สวัสดีค่ะ คุณสุพิชชา

การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม สปสช.คุ้มครองให้หญิงไทยที่ตั้งครรภ์ ทุกอายุ ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล รวมสิทธิว่าง (ยกเว้นต่างด้าว)

สิทธิประโยขน์ที่ได้รับ
1. การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ
1.1 เจาะเลือดปั่นซีรั่มส่งตรวจคัดกรอง
1.2 การส่งซีรั่มเพื่อตรวจคัดกรอง
1.3 ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธี Quadruple test
2. การตรวจยืนยันทารกในครรภ์
หากผลคัดกรองทารกในครรภ์มีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาวน์ ดำเนินการ ดังนี้
2.1 ทำหัตถการวินิจฉัยทารกในครรภ์ (Prenatal Diagnosis) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ต่อไปนี้
- การเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) หรือ
- การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis)
2.2 ตรวจสิ่งส่งตรวจเพื่อยืนยันโครโมโซมทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์
3. การยุติการตั้งครรภ์ กรณีที่ตรวจพบผลยืนยันทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์


วิธีการใช้สิทธิ
แสดงบัตรประจำตัวประชาชน / เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนเด็กเข้ารับบริการ ดังนี้
1. สิทธิบัตรทอง แนะนำ เข้ารับบริการหน่วยบริการตามสิทธิ หรือ ติดต่อหน่วยบริการในระบบ สปสช. ได้ทุกแห่ง
2. สิทธิอื่น เช่น ประกันสังคม ข้าราชการ อปท. หน่วยงานรัฐ เป็นต้น
- แนะนำ เข้ารับบริการที่ หน่วยบริการภาครัฐ ได้ทุกแห่งใกล้บ้าน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข , รพ.สต. , รพ.รัฐ ใกล้บ้าน

สอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

สุพิชชา

26 พ.ค. 2566

12:32

ตอบกลับ
จากที่เข้าประชุม สปสช เมื่อปลายเมษายน2566
สปสช แจ้งว่าเขตสุขภาพ 13 กทม. ไม่ได้ตรวจฟรีในทุกสิทธิ

เลยอยากสอบถามสปสช.ว่า ทำไมตอบคำถามไม่เหมือนกันนะคะ

นายชาญณรงค์

16 มิ.ย. 2566

15:48

ตอบกลับ
รพ.ของรัฐ แห่งหนึ่งในราชบุรี ก็บอกว่า สิทธิข้าราชการ ตรวจคัดกรองดาวน์ ต้องจ่ายเงินเองแล้ว บอกว่าระเบียบเพิ่งเปลี่ยนใหม่ ซึ่งจะตรวจฟรีเฉพาะสิทธิบัตรทอง ตกลงตรวจดาวน์ฟรีทุกคนทุกสิทธิไหมครับ

พารตี

21 ก.ค. 2566

11:15

ตอบกลับ
เราฝากรัฐบาล ตามสิทธิประกันสังคม เสียค่าใช้จ่ายค่ะ รพ.แจ้งเฉพาะสิทธิบัตรทองตรวจฟรี