เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฤตยา

17 มี.ค. 2566

12:59 น.

ขอทราบระยะเวลาในกรรับเงินกรณีใช้ใบเสร็จ

โดยปกติถ้าการยื่นใบเสร็จรับเงินขอเบิกจ่ายจะใช้ระยะเวลานานแค่ใหนในการได้รับเงิน และเป็นใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเราไปตรวจเนื่องจากหมอจากโรงพยาบาลของรัฐส่งตัวไป

Admin

24 มี.ค. 2566

10:13

ตอบกลับ
เรียน คุณเจ้าของกระทู้


กรณีในการพิจารณากรณีสำรองจ่ายใบเสร็จ และการโอนเงิน มีระเวลารอโอนเงินประมาณ 15-20 วัน และอุทธรณ์ตัดรอบทุกวันที่ 20 ของเดือน ทั้งนี้ในการอุทธรณ์รอโอนเงินประมาณ 15-20 วันเหมือนกัน
หากสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 กด 4 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)