เว็บบอร์ด

สิทธิหลักประกันสุขภาพและความคุ้มครอง

นิษฐเนตร์

24 ก.พ. 2566

16:25 น.

สิทธิ์ประกันสังคม

ถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมครบ 15 ปี แล้ว แต่อายุยังไม่ถึง 55 ปี จะได้ชดเชย และเงินสมทบชราภาพ ประมาณเท่าไหร่ครับ

Admin

09 มี.ค. 2566

08:58

ตอบกลับ
เรียน คุณเจ้าของกระทู้

กรณีดังกล่าวสามารถติดต่อทางสำนักงานประกันสังคม หรือ โทรสายด่วนประกันสังคม 1506 (ให้บริการ 24 ชั่วโมง) ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบยอดเงินสะสมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 3 ช่องทาง คือ
1.เว็บไซต์ของ ประกันสังคม www.sso.go.th
2.แอปพลิเคชั่น SSO Connect
3.Line Official Account ของ ประกันสังคม @ssothai.