IT ทั่วไป

รัชดาภรณ์

23 ก.พ. 2566

09:05 น.

เข้าโปรแกรม UC Authentication ไม่ได้ค่ะ

เข้าโปรแกรม UC Authentication ไม่ได้เข้า ระบบแจ้งว่า E003:ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ สปสช. ได้

Admin

24 ก.พ. 2566

16:17

ตอบกลับ
เรียน คุณเจ้าของกระทู้

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ปัจจุบันระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว สงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)