เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายพิศณุ

08 ก.พ. 2566

14:17 น.

การอบรมการใช้โปรแกรมของ อปท.

อยากให้จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมของ อปท. เนื่องจากนักทรัพยากรบุคคล มีการโอนย้าย และคนที่ต้องมารับผิดชอบแทน ไม่เคยอบรมมาก่อน ทำให้ใช้งานโปรแกรมไม่เป็น จึงอยากให้ทาง สปสช. จัดฝึกอบรมให้ อปท.ด้วย