เว็บบอร์ด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นีรนุช

26 ก.พ. 2564

19:23 น.

หนังสือส่งตัว

อยากทราบว่า การขอหนังสือส่ง ตัว ทำไม ยังต้องลำบากทั้งคนไข้ทั้งญาติด้วยคะ ไหนจะค่ารถออกไปทำเรื่อง ขอ ไหนจะต้องรออนุมัติแล้วออกไปเอาอีก รอบ เพื่อ ที่จะได้เอาไป อีกที่นึง สมมุติเดือนนึง มีนัด3-4หมอ และทุกๆ เดือน จะต้องลำบากขนาดไหนคะ ทำไมรพ ถึง ไม่ใช้ ระบบ แจ้งกันเอง อยากทราบเหตุผล ค่ะ เหมืิอนบัตรประชาชน ก็เช่นกัน ทำระบบสมา์ทการ์ดออกมา แต่เวลาใช้งาน ก็ยังคงต้องถ่ทยสำเนา เหมืิอนเดิม

Admin

04 มี.ค. 2564

16:40

ตอบกลับ
การขอหนังสือส่งตัวเป็นการดำเนินการของแต่ละหน่วยบริการ โดยแพทย์จะพิจารณาส่งตัวตามระยะเวลาที่เหมาะสมของโรคนั้น ๆ ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่ สายด่วนสปสช.1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง