เว็บบอร์ด

การจัดสรรและโอนงบกองทุน (ระบบบริการปฐมภูมิ,แพทย์แผนไทย,ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค,ทันตกรรม (เพิ่ม)

สมพร

14 ธ.ค. 2565

15:50 น.

ระเบียบการโอนเงินกองทุนสปสช.ของรพ.ให้รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปอบจ.

ตอนนี้รพ.อ้างไม่มีระเบียบที่สามารถโอนเงินให้รพ.สต.

สมพร

14 ธ.ค. 2565

15:54

ตอบกลับ
ขอแนวทางที่ให้รพ.สามารถโอนเงินให้รพ.สต.ได้หน่อยครับ