เว็บบอร์ด

การลงทะเบียนประชาชน (ขอ Username / Password ขอ Claim Code ทร 44 / ทร 97 ท 99)

อัญชลี

25 พ.ย. 2565

10:44 น.

การขอรหัสเพื่อบันทึก LTC

เนื่องด้วยขอเลขรหัสการใช้งานเพื่อบันทึกข้อมูลLTC แต่รหัสไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นแสดงว่ารหัสไท่ถูกต้อง และไม่มีชื่อผู้กำหนดยังไม่ขึ้นทะเบียนค่ะ ตอนนี้เลยไม่รู้จะบันทึ LTC program ยังไง ขอคำแนะนนำด้วยต่ะ