องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่งทิวา

23 พ.ย. 2565

14:58 น.

การโอนเงินกรณีสำรองจ่าย

ข้อมูลขึ้นรอการโอนเงิน RCPLG066-01-P03 เมื่อไหร่จะโอนเงินคะ ขึ้นเป็นอาทิตย์แล้วค่ะ