เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทัยวรรณ

22 พ.ย. 2565

15:56 น.

ตรวจสอบใบเสร็จ

สอบถามคะ ทำไมใบเสร็จ ลงเใบระบบไปแล้ว พอเราจะมาตรวจสอบใบเสร็จ ทำไมตรวจดูไม่ได่คะ เราจะเช็คว่าใบเสร็จดำเนินการถึงไหนแล้ว