เว็บบอร์ด

สิทธิหลักประกันสุขภาพและความคุ้มครอง

Bunyawee

18 พ.ย. 2565

14:56 น.

สิทธิประกันสังคม

ส่วนเป็นพนักงานเอกชน ใช้สิทธิประกันสังคม ม.33 แต่ทำไมประกันสุขภาพของโรงพยาบาลถึงเป็นสิทธิประกันสังคม ม.39

Admin

21 พ.ย. 2565

14:54

ตอบกลับ
เรียน คุณเจ้าของกระทู้

ตามเรื่องที่แจ้ง สามารถติดต่อสอบถามกับ สำนักงานประกันสังคมได้ เนื่องจากดูแลสิทธิของผู้ประกันตน โทร.สายด่วน ประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ คลิก LIVE CHAT ประกันสังคม http://www.sso1506.com/ssolivechat