เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โอนอย

24 ก.พ. 2564

23:01 น.

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

การลงทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิ กรณีที่บุตรคนที่ 1 เสียชีวิตลง สามารถนำบุตรคนที่ 4 มาแทนเพื่อเบิกค่ารักษาจากสถานพยาบาลได้หรือไม่

มานี

26 ก.พ. 2564

01:32

ตอบกลับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
<a href="https://glomklomcoffee.com/">เมล็ดกาแฟ</a>
[url=https://glomklomcoffee.com/]เมล็ดกาแฟ[/url]

Admin

10 มี.ค. 2564

01:51

ตอบกลับ
ไม่ได้ กรณีบุตรสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ลำดับ 1-3 กรณีเสียชีวิตไม่สามารถย้ายสิทธิบุตรคนที่ 4 ขึ้นมาแทนได้