เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สุภารัตน์

15 ก.ย. 2565

13:51 น.

หากมีสิทธิ์ประกันสังคม/สิทธิ์สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น จะสามารถใช้สิทธิ์รักษาอย่างไรได้บ้าง

หากมีสิทธิ์ประกันสังคม/สิทธิ์สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการรักษาเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 สิทธิ์มั้ยคะ เช่น หากเดิมเรามีสิทธิ์ประกันสังคมรพ.เอกชน เราจะยังสามารถเข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชนได้มั้ย และถ้าหากเราอยากใช้สิทธิืทันตกรรม 900 บาทของประกันสังคมจากคลีนิคที่เข้าร่วมจะสามารถใช้ได้มั้ย และหากมีส่วนเกินจะสามารถเบิกได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

Admin

16 ก.ย. 2565

15:55

ตอบกลับ
เรียน คุณเจ้าของกระทู้

เลือกใช้ได้ 2 สิทธิ ซึ่งหากมีสิทธิทั้ง 2 สิทธิ สามารถเลือกใช้สิทธิ ณ จุดบริการ
1. กรณีใช้สิทธิประกันสังคม ด้านทันตกรรม สามารถเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม หรือ สถานพยาบาลใดก็ได้ (รัฐและเอกชนรวมทั้งคลินิกทันตกรรม) โดยสำรองจ่ายยื่นเบิกภายหลัง กับสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 (24ชั่วโมง) หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
2. กรณีใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลรัฐ ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 (24 ชั่วโมง) โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย