การเงิน

ณัฐกฤตา

06 ก.ย. 2565

14:40 น.

หน่วยบริการสามารถเรียกเก็บค่ารักษาผู้ป่วยโควิดสิทธิครูเอกชน /รัฐวิสหกิจกรณีผู้ป่วยนอกได้หรือไม่

กรณี หน่วยบริการของรัฐเรียกสามารถเก็บค่ารักษาผู้ป่วยโควิดสิทธิครูเอกชน /รัฐวิสหกิจกรณีผู้ป่วยนอก รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกกลุ่มสีเขียว ได้หรือไม่ โดยอ้างอิงจากระเบียบ/แนวทางปฏิบัติใด