เว็บบอร์ด

บริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง (โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง)

พาณีณัชญ์

23 ก.พ. 2564

16:01 น.

การย้ายรพ.ไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน

ตอนนี้ดิฉันมีปัญหาในการใช้สถานพยาบาลจากที่เคยรักษาโรคหัวใจต่อเนื่องที่รพ.อนันต์พัฒนาตามที่อยู่ปัจจุบัน..แต่ตอนนี้สปสช.กลับเปลี่ยนแปลงให้ใช้ที่อยู่ตามบัตรปชช.ทำให้ห่างจากที่พักและรพที่รักษาต่อเนื่อง...ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ้าเป็นคนมีเงินก็คงไม่ขอทำบัตรทองในการรักษา โดยได้รับการโอนย้ายสถานพยาบาลเป็นรพ.ราชวิถีและสาธารณสุข51(วัดไผ่ตัน)ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก
อยากทราบว่าเราสามารถขอใช้สถานพยาบาลเดิมต้องทำอย่างไรเพราะเจ้าหน้าที่สปสช.ไม่ได้ครอบคลุมทุกเขต ใครมีวิธีแนะนำบ้าคะ