เว็บบอร์ด

งานพัฒนาระบบการเงินการคลัง

จ.อ.ปัญญา

23 มิ.ย. 2565

09:38 น.

สอบถามเรื่องการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายเงินไปก่อน ข้าราชการ อปท.

ผมได้ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลประโคนชัย เนื่องจาก หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท แพทย์ผู้รักษาให้ไปเอกซเรย์ MRI ที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ผมสำรองเงินจ่ายไปก่อน 8,000 บาท (เนื่องจากที่โรงพยาบาลประโคนชัยไม่มีเครื่องเอกซเรย์ MRI) ทางโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาได้ออกใบเสร็จรับเงินระบุโค๊ตเบิกจ่ายมาให้ อยากทราบว่าผมสามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนได้มั้ยครับ